30 Temmuz 2019

Gösterim: 1830

Sempozyum Konuları

 • Eğitim, Sosyal Yaşam, Sağlık
 • Üniversite ve Kent
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık          
 • Sanayi ve Ticaret         
 • Tarih, Kültür, Turizm, Coğrafya
 • Yenilenebilir Enerji
 • Arge ve İnovasyon
 • Teknopark, Teknokent, Kuluçka Merkezleri
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Kırsal Kalkınma, Altyapı
 • Sosyal ve Beşeri Kalkınma
 • Göç, Demografik Hareketlilik
 • Sosyal Hizmet, Kent Sosyolojisi
 • Yerinden Yönetim
 • Doğal Yaşam
 • Diğer